Promod Lite
Kuivanapitolämmitysohjain

Tilaa tästä >

Leveltec Communications - ProMod Lite - Kuivanapitolämmitys -ohjainLeveltecin ProMod Lite -ohjauslaite tarjoaa energiatehokkaan ratkaisun kuivanapito- lämmitykseen. Siirtyminen peruslämmöstä kuivanapitolämmitykseen tuo mökin lämmitykseen satojen eurojen säästöt vuositasolla.

ProMod Liten suurimpana etuna on energiansäästö, jota syntyy tavanomaiseen peruslämpöratkaisuun nähden merkittävästi. Sähkökustannukset pienentyvät sekä alhaisen sähkötehon tarpeen että sähkön huipputehon vähentymisen ansiosta. Samalla ProMod Lite vähentää tehokkaasti lämmittämisestä aiheutuvia kasvihuonepäästöjä.

Siirtyminen kuivanapitolämmitykseen on järkevä ja kustannustehokas ratkaisu. Mökin omistaja säästää ProMod Lite -ohjauslaitteen hankintahinnan lämmityskustannuksissa nopeasti takaisin, sillä kuivanapitolämmitys tuo vuositasolla useiden satojen eurojen säästöt peruslämpöön verrattuna.

Suomalaisten mökkien lämmityksessä luotetaan tavanomaisesti peruslämpöön kylmien kuukausien aikana. Peruslämmön suurin sähkönkulutus ajoittuu kylmään vuodenaikaan, vaikka silloin mökkien käyttöaste on usein pienimmillään.

Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että kuivanapitolämmityksen avulla kustannuksissa säästetään huomattavasti peruslämmön hyödyntämiseen verrattuna. Kuivanapitolämmityksellä luodaan hyvät kosteusolosuhteet peruslämpöön nähden huomattavasti pienemmällä energiankulutuksella. Kuivanapitolämmityksessä ajoittain asumattomien rakennuksien sisälämpö- tila pidetään 3–5 astetta ulkolämpötilaa korkeampana. Lämpötilaeron avulla sisäilman suhteellinen kosteus pidetään turvallisella 60–70 %:n tasolla, jolloin talon rakenteet eivät homehdu eikä pinnoille pääse tiivistymään kosteutta.

Leveltec ProMod Lite on helppo ottaa käyttöön, sillä se ei tarvitse mitään säätöjä. Laite soveltuu erinomaisesti rakennuksiin ja tiloihin, joita käytetään vähän tai satunnaisesti kylmien kuukausien aikana.

ProMod Lite käyttöohje

Tilaa tästä >
Image 01