Promod Lite II
Kuivanapitolämmitysohjain
 

Tilaa tästä >
 

Leveltec Communications - ProMod Lite II - Kuivanapitolämmitys -ohjain Selvää säästöä ylläpitokuluissa.

Koska kuivanapitolämmityksessä ei pyritä pitämään sisälämpötilaa jatkuvasti esim. +10°C:ssa, vaan pyritään pitämään sisäilman suhteellinen kosteus n. 60-70% tasolla, sähköä säästyy huomattavasti verrattuna perinteiseen ylläpitolämmitykseen.

ProMod Lite II:ssa on kolme toimintatilaa: Kuivanapitolämmitysohjain, termostaatti ja näiden yhdistelmä. Toimiessaan kuivanapitolämmitysohjaimena ProMod Lite II mittaa ainoastaan sisäilman suhteellista kosteutta ja kytkee lämmityksen päälle jos sisäilman suhteellinen kosteus on liian korkea.
HUOM! Tällä toimintatilalla on mahdollista että sisäilman lämpötila laskee talvella pakkaselle. Toimiessaan termostaattina ProMod Lite II mittaa ainoastaan sisäilman lämpötilaa ja kytkee lämmityksen päälle jos sisäilman lämpötila on liian alhainen.

Yhdistelmä-tilassa ProMod Lite II mittaa sekä sisäilman suhteellista kosteutta että lämpötilaa ja kytkee lämmityksen päälle jos sisäilman suhteellinen kosteus on liian korkea tai sisäilman lämpötila liian alhainen. Tehdasasetuksena ProMod Lite II on kuivanapitolämmitysohjain-toimintatilassa ja sisäilman suhteellisen kosteuden raja-arvo on 60%

Toimintatilaa ja raja-arvoja voidaan vaihtaa "ProMod Lite II Control" Android-sovelluksella.

Merkkivalot
ProMod Lite II:ssa on kolme merkkivaloa.
Vihreä "TOIMINTA" -merkkivalo vilahtaa 1-3 kertaa peräkkäin n. kahden sekunnin välein aina kun ProMod Lite II on liitetty pistorasiaan jossa on sähkö ja ProMod Lite II on kunnossa.

Peräkkäisten vilahdusten määrä kertoo missä toimintatilassa ProMod Lite II tällä hetkellä on:
1 vilahdus = Kuivanapitolämmitysohjain
2 vilahdusta = Termostatti
3 vilahdusta = Yhdistelmä

Sininen "BLUETOOTH"-valo palaa kun Bluetooth-yhteys on päällä.
Punainen "LÄMMITTÄÄ" -merkkivalo palaa kun (toimintatilasta riippuen) sisäilman suhteellinen kosteus on liian korkea ja/tai sisäilman lämpötila on liian alhainen. Tällöin ProMod Lite II:n pistorasiassa on sähkö kytkettynä. Lisäksi, mikäli kosteus-/lämpötilasensori vikaantuu (esim. johto katkeaa tms.), merkkivalo vilkkuu säännöllisesti tuon merkiksi. Tässä tilanteessa ProMod Lite II:n pistorasiassa on sähkö kytkettynä.

Lämmitimen valinta ja sijoituspaikka
ProMod Lite II:n lisäksi tarvitaan sähkölämmitin, joka on varustettu omalla termostaatilla. Suosittelemme käytettäväksi laadukasta lämmitintä, jonka voi jättää turvallisin mielin lämmittämään esim. kesämökille ilman valvontaa. Lämmitin tulee sijoittaa lattialle mahdollisimman kauas kosteus-/lämpötilasensorista ja kaikista huonekaluista yms. niin että lämmittimen lämmittämä ilma pääsee leviämään hyvin lämmitettävään tilaan.

ProMod Lite II käyttöohje
ProMod Lite II esittelyvideo
 

Tilaa tästä >
Image 01