SL1000
Pikapuhelinjärjestelmä1. Yleistä

  SL1000 Mark II ja SL1000 Compact -pikapuhelinjärjestelmät ovat täysin elektronisia, mikroprosessorin ohjaamia sisäisen viestinnän järjestelmiä.

1.1. SL1000 Mark II

  Leveltec Communications - SL1000 pikapuhelinjärjestelmäSL1000 Mark II -järjestelmä on modulaarinen järjestelmä, jonka perusyksikkönä on keskuskehikko, johon voidaan liittää 2...64 puhepäätetä. 1...7 kehikkoa muodostaa keskuksen, johon sitten voidaan liittää ...448 päätettä. Kun tarvitaan suurempia järjestelmiä tai halutaan sijoittaa alakeskuksia esim. eri rakennuksiin, voidaan useampia keskuksia kytkeä yhteen solmukeskuksen avulla. Kytkentätekniikkana käytetään aikajakoista PCM-tekniikkaa, joka mahdollista suuren määrän samanaikaisia puheyhteyksiä. Jokaisessa kehikossa mikroprosessori ohjaa toimintoja ja kytkentöjä sekä kehikkojen välistä liikennöintiä.

1.2. SL1000 Compact

  SL1000 Compact -keskus on nimensä mukaisesti sijoitettu pienikokoiseen, seinälle asennettavaan koteloon ja tarkoitettu pieniin, enintään 32 puhepäätettä sisältäviin pikapuhelinjärjestelmiin. Pienin keskuskoko on 4 liittymää ja laajennusporras on myös 4. Kytkentätekniikka on tilajakoinen, ja järjestelmässä on 3 puhekanavaa, mikä on riittävä määrä tämänkokoiselle puhepäätemäärälle, sekä 1 musiikkikanava. Sekä SL1000 Mark II että SL1000 Compact -järjestelmässä käytetään samoja puhepäätteitä. Puhepäätemalleja on 10 erilaisiin käyttötarkoituksiin. Molempiin suuntiin tapahtuva tiedonsiirto keskusten ja puhepäätteiden välillä mahdollistaa numeronäytön käyttämisen. Numeronäytöllä voidaan välittää kutsuvan tai näppäillyn päätteen numero, soittopyynnöt, kellonaika, paluuajat ja muut viestikoodit. Ohjelmoitavuus tekee kummastakin järjestelmästä joustavan ja asiakkaan tarpeiden mukaan muunneltavan.

2. Toiminnot

  (Toiminnot kuuluvat muihin paitsi ovi/porttipäätteisiin.)

  • Numeropainikkeilla yhteys mihin tahansa numeroon. Call-merkkivalo palaa puhelinyhteyden aikana. Yhteys on puheohjattu duplex.
  • Uudelleenkutsu edelliseen yhteysnumeroon.
  • Lyhytvalintapainikkeet muistissa oleviin numeroihin, jotka voidaan itse tallentaa SL 1002 ja SL 1008 -päätteillä.
  • Välikyselymahdollisuus puhelun aikana, jolloin menossa ollut puhelu siirtyy jonoon. Välikyselyn lopetus C:llä, jolloin alkuperäinen yhteys palautuu.
  • Yhteyden, näppäilyn tai hälytysäänen katkaisu.
  • Hälyttävän (A-) tilan asetus ja poisto. Hälytystilassa A-merkkivalo palaa ja saapuva puhelu jää hälyttämään.
  • Vastauspainike hälyttävän puhelun (A-tila) vastaanottamiseen sekä soittopyyntöihin ja ryhmäkutsuihin vastaamiseen.
  • PRIV-painike mikrofonin hetkelliseen sulkemiseen.
  • Simplex-painike oman äänen pakko-ohjaukseen.
  • Ryhmäkutsu kaikkiin keskuskehikkoihin.

2.1. Lisätoiminnot

  (Lisätoiminnot kuuluvat SL 1002 ja SL 1008-päätteisiin.)

  • Numeronäyttö, josta nähdään mihin numeroon ollaan yhteydessä, vastapuolen jättämä sanoma (soittopyyntönumero, paluuaika tai muu koodi) tai ohjelmoitu puheluiden siirto-osoite tai sanoma.
  • Siirto-tilan asetus/poisto. Siirto-tilassa palaa merkkivalo ja saapuva puhelu siirtyy muistiin tallennettuun näyttöruudun osoittamaan siirto-osoitteeseen.
  • Soittopyynnön jättö yhteysnumeroon. i-merkkivalo ilmaisee soittopyynnön. Näyttöruudussa nähdään soittopyynnön jättäneen päätteen numero.
  • Lyhytvalinta- ja siirtonumeroiden tallentaminen muistiin. Uusi tallennus hävittää automaattisesti vanhan numeron muistista.
  • Sanoman (infokoodin) tallentaminen muistiin. Koodi häviää painettaessa mitä tahansa painiketta.
  • Välikyselyn siirtomahdollisuus.
  • Johtaja-sihteerikytkentä.
  • Reaaliaikakello.
  • Hälytysajan asennus.
  • Sanoman jättö sekä 'seuraa minua' -tilan (follow me) asetus mistä päätteestä tahansa.
  • Soittopyynnön etäistarkistus mistä päätteestä tahansa.
  • Etusija-puhelu.

2.2. Erikoistoiminnot

  Erikoistoimintoja on useita ja ne voidaan asiakkaan luona ohjelmoida keskukseen. Näistä mainittakoon releohjaukset esim. sähkölukkojen avaamiseen, etusijaoikeudet, automaattinen siirto päätteen ollessa varattuna, kutsuryhmien ja estoryhmien ohjelmointi jne. Ohjelmointiin ei tarvita mitään erikoislaitteita, vaan se tapahtuu tavallisella SL-1000 -pöytäpäätteellä. Asiakasohjelmointi säilyy muistissa sähkökatkojenkin yli.

3. Liitäntämahdollisuudet

  Järjestelmässä on mm. seuraavat liitäntämahdollisuudet:
  • taustamusiikkikanavat
  • henkilöhakujärjestelmä
  • radiopuhelinjärjestelmä
  • liukuvan työajan tarkkailujärjestelmä (Mark II)
  • informaationäyttöpääte (Mark II)

  Liitettäessä järjestelmä liukuvan työajan tarkkailujärjestelmään kerätään henkilöiden tulosta ja menosta tietoja, joita sitten käytetään puhepäätteiden infokoodien automaattiseen asettamiseen ja päivittämiseen.

  Liitettäessä järjestelmään intormaationäyttöpääte voidaan esim. puhelinvaihteen hoitajan käyttöön tulostaa kaikki puhepäätteisiin asetetut infokoodit samalle kuvaputkelle.

4. Sovelluskohteet

  SL 1000-järjestelmää käytetään mm. laajennettuna pikapuhelinjärjestelmänä, lähettikutsujärjestelmänä, läsnä / poissaolonilmoitusjärjestelmänä, osana kulunvalvontajärjestelmää ja hoitajakutsujärjestelmänä esim. palvelutaloissa. Erikoisyksiköt ja -päätteet voidaan lisätä järjestelmään muuttamatta kaapelointia tai keskusta. Mahdolliset toimintamuutokset tehdään muuttamalla keskuksen ohjelmaa.

5. Päätteet

5.1. Pöytäpäätteet SL 1001, SL 1002 D ja SL 1002 DH

  Ominaisuudet:
  • puheyhteys ilmaistu äänimerkillä ja caIl-merkkivalolla
  • korkealaatuinen Elektret-mikrofoni
  • äänenvoimakkuuden säätö
  • lähtevä äänentaso vakio
  • kevyttoimiset painikkeet, "klik-ääni" painettaessa
  • helppokäyttöinen selkeä painikkeisto, jokaiselle toiminnolle oma painikkeensa
  • käyttäjäystävällinen muotoilu
  • sisustukseen sopivat värisävyt
  • pöytäkone varustettu kahden metrin liitosjohdolla ja RJ-45 liittimellä
  • asennuskaapelina käytetään esim. MHS 1x4x0,5
  • ulostuloteho 600 mW maksimi
  • käyttölämpötila-alue 0ºC...40ºC


  Mekaaniset mitat:
  SL1001, SL1002D SL1002DH
  leveys 205 mm
  korkeus 85 mm
  syvyys 145 mm
  paino 0,7 kg
  leveys 205 mm
  korkeus 120 mm
  syvyys 200 mm
  paino 0,8 kg


  Malli SL 1002 DH on varustettu käsipuhelimella. Puhelun kummankin osapuolen käyttäessä käsipuhelinta on yhteys avoin duplex.

5.2. Seinäpäätteet SL 1008 ja SL 1008 H

  Leveltec Communications - SL1000 pikapuhelinjärjestelmäSeinäpäätteet SL 1008 ja SL 1008 H ovat sisätiloihin tarkoitettuja SL 1000 -järjestelmän näytöllisiä päätteitä. SL 1008 H on varustettu käsipuhelimella. Päätteet ovat sekä pinta- että uppoasennettavia. Etulevy on alumiinia. Asennuskotelo on mallia SL 1003/8 MB. Pinta-asennukseen käytetään lisäksi alumiinistä asennuskehikkoa mallia SL 1003/8 WF. Tarvittaessa pääte voidaan suojata roiskevedeltä suojakalvolla. Ominaisuudet ja toiminnot kuten pöytäpäätteissä SL 1002 D ja SL 1002 DH, paitsi kaapelin liitäntä tapahtuu piirikortilla olevalla riviliittimellä. Kaapeli esim. MHS 1x4x0.5

  Mekaaniset mitat:
  SL1008, SL1008H Etulevy As.kotelo As.kehikko
  Leveys 120 mm 102 mm 120 mm
  Korkeus 300 mm 270 mm 300 mm
  Paksuus/Syvyys 3 mm 70 mm 74 mm
  Mallissa SL1008 H kokonaisleveys on 183 mm.

5.3. Teollisuuspääte SL 1004

  Ominaisuudet:

  Leveltec Communications - SL1000 pikapuhelinjärjestelmäSL 1000 -järjestelmän teollisuuspääte SL 1004 on suojausluokaltaan lP 53. Pääte voidaan tarvittaessa varustaa lisävahvistimella ja käsipuhelimella, ja siinä on seuraavat ominaisuudet:
  • suojausluokka IP 53
  • vaalea muovikotelo
  • puheyhteys ilmaistu äänimerkillä ja call-merkkivalolla
  • korkealaatuinen Elektret-mikrofoni
  • lähtevä äänentaso vakio
  • kumikoteloidut käyttöpainikkeet
  • helppokäyttöinen, jokaiselle toiminnolle oma painikkeensa
  • kaapelin läpivienti panssaritiivisteen kautta
  • liitäntä tapahtuu piirikortilla olevalla riviliittimellä (kuten SL 1008)
  • ulostuloteho 1 W maksimi, lisäkaiuttimen kanssa 2,2 W
  • käyttölämpötila-alue 0ºC...40ºC


  Toiminnot:
  Teollisuuspäätteessä SL 1004 on samat toiminnot kuin pöytäpäätteessä SL 1001.

  Mekaaniset mitat:
  • leveys 160 mm
  • korkeus 260 mm
  • syvyys 105 mm

5.4. Ovi/porttipäätteet SL 1003 ja SL 1006

  Leveltec Communications - SL1000 pikapuhelinjärjestelmäOvi/porttipääte SL 1003 on sisätiloihin tarkoitettu SL 1000 -järjestelmän näytötön pääte. Pääte on sekä pinta- että uppoasennettava. Etulevy on alumiinia. Asennuskotelo on mallia SL 1003/8 MB. Pinta-asennukseen käytetään lisäksi alumiinistä asennuskehikkoa mallia SL 1003/8 WF. Tarvittaessa pääte voidaan suojata roiskevedeltä suojakalvolla.

  Kaapelin liitäntä tapahtuu piirikortilla olevalla riviliittimellä. Kaapeli esim. MHS 1x4x0.5

  Leveltec Communications - SL1000 pikapuhelinjärjestelmäSL 1000 -järjestelmän ovi/porttipääte SL 1006 on suojausluokaltaan lP 53. Pääte on pinta-asennettava. Pääte voidaan tarvittaessa varustaa lisävahvistimella.

  Kaapelin liitäntä tapahtuu piirikortilla olevalla riviliittimellä. Kaapeli esim. MHS 1x4x0.5

  Mekaaniset mitat:
  SL1003 Etulevy As.kotelo As.kehikko
  Leveys 120 mm 102 mm 120 mm
  Korkeus 300 mm 270 mm 300 mm
  Paksuus/Syvyys 3 mm 70 mm 74 mm


  SL1006 Korkeus Leveys Syvyys
  Kotelo 223 mm 125mm 83 mm
  Maks. mitat 248 mm 125 mm 98 mm

5.5. Passiivisivupääte SL 1013

  Ominaisuudet:

  Leveltec Communications - SL1000 pikapuhelinjärjestelmäPääte SL 1013 on SL 1000 -järjestelmän passiivinen sivupääte. Passiivisessa sivupäätteessä ei ole kutsupainiketta, joten sillä voidaan ainoastaan vastata tuleviin puheluihin. Passiivinen sivupääte SL 1013 on pinta-asennettava ja suunniteltu sisäkäyttöön. Päätteeseen voidaan liittää ulkopuolinen 8 ohmin lisäkaiutin. Lisäkaiutinta käytettäessä pitää päätteen oma kaiutin kytkeä pois käytöstä, ja lisäkaiutin kytketään samoihin päätteen sisällä oleviin nastoihin.

  Kaapeli tuodaan päätteeseen alareunasta tai pohjasta ja liitäntä tapahtuu piirikortilla olevalla riviliittimellä. Kaapeli esim. MHS 1x4x0.5.
  • ulostuloteho 1 W maksimi
  • (lisäkaiuttimen kanssa 2,2 W)
  • käyttölämpötila-alue 0ºC...40ºC

  Mekaaniset mitat:
  • korkeus 188 mm (ilman läpivientiä)
  • syvyys 41 mm
  • leveys 110 mm

Image 01