VSM-2000
Pulssinkeruujärjestelmä1. Yleistä

Leveltec Communications - VSM-2000 Pulssinkeruujärjestelmä

  VSM-2000 Laite on modulaarinen ja se kootaan erilaisista korteista käyttötarpeen mukaan.
  Koteloon mahtuu prosessori-, linjaliitäntä- ja powerikortin lisäksi kaksi I/O-korttia jolloin kapasiteetiksi saadaan 18 sisääntulokanavaa.

  Modulaarinen rakenne
  • laajennettavissa, max 18 pulssituloa
  • analogiatulokortti
  • ohjelmoitavissa, digit.tulo/lähtökortit

  Monipuoliset liikenneprotokollat

  Samanaikainen liikennöinti valinnaisen puh.verkon ja RS-liitännän kautta

  • rinnakkaispuhelin mahdollisuus

  Asennus mittarialustalle

  Monipuolinen toimintaindikointi ledeillä

  Parametrointi
  • salasanalla suojattu, 3 tasoa
  • RS-liitännän kautta PC-tietoliikenneohjelmalla paikan päällä, tai luentaohjelman kautta

  Tapahtumaloki
  • rekisteröi halutut tapahtumat ja niiden ajankohdat

  Ulostulorele
  • pulssipituus ja suunta valittavissa

  Voidaan käyttää kaukokäyttöjärjestelmän ala-asemana

2. Rakenne

  2.1 Kotelo
   Kotelon materiaalina käytetään metallia. Kotelo on suunniteltu siten, että se on helposti asennettavissa M2-mittarialustalle normaalin mittarin asennustavan mukaan.
  2.2 Liitäntä
   Kojeliitimet 1,5 mm² johdolle. Johdotus liittimille tapahtuu alakautta.
  2.3 Sinetöinti
   Kotelossa on kaksi sinetöintitasoa; kotelon sinetöinti ja kytkentätilan sinetöinti.

3. Powerikortti

  Powerikortilla muutetaan käyttöjännite laitteelle sopivaksi. Käyttöjännite on valittavissa kytkennällisesti (eri käyttöjännitteille eri liittimet) 100 tai 230 VAC tai tasajännite 24 V.
  3.1 Indikointi
   Käyttöjännitteen olemassaolo ilmaistaan LED:illä.

4. Linjaliitäntäkortti

  4.1 Puhelinliitäntä
   Kommunikointi tapahtuu linjaliitäntäkortin kautta yleiseen puhelinverkkoon. Laite tunnistaa tulevan soiton, joten sen rinnalle voidaan kytkeä puhelinkoje.
  4.2 RS-liitäntä
   Kortissa on myös RS232-standardin mukainen liitäntä sekä johdotettuna kojeliittimille kiinteää kytkentää varten, että 9-napainen naaras D-liitin kanteen sijoitettuna. D-liitin on ns. huoltoliitäntä, josta laite voidaan lukea ja parametroida käyttöpaikalla PC:llä. Liitäntä on salasanalla suojattu. Puhelinyhteys ja RS232-yhteys voivat olla kytkettyinä yhtä aikaa.
  4.3 Ylijännitesuojaus
   Puhelinliitäntä on suojattu hohtopurkausputkella ja RS-liitäntä PTC-vastuksella ja varistorilla.
  4.4 Indikointi
   Kortissa on LEDit jotka ilmaisevat signaalit liitäntäkohtaisesti.

5. Pulssikortti

  5.1 Tulot
   Pulssikortti on varustettu yhdeksällä sisäänmenolla, jotka voidaan parametroida joko pulssi- tai tilatiedoiksi.

   Sisääntulot:
  • Pulssin pituus 30...200 ms
  • Max pulssitaajuus 16 Hz
  • Pulssi/tilatulopiirin virta n. 7 mA
  • S0-pulssi (DIN 43864)

  5.2 Indikointi
   Tulojen tilat ilmaistaan LEDeillä (Tulo aktiivinen = LED palaa)
  5.3 Relelähtö
   Kortilla on myös potentiaalivapailla vaihtokoskettimilla varustettu rele esim. hälytyksen jälleenantoa tai mittausjakson tahdistamista varten. Rele on normaalisti lepotilassa.
  5.4 Indikointi
   Releen tila ilmaistaan LEDeillä

6. Prosessorikortti

   Prosessorikortille on sijoitettu mm. modeemi, reaaliaikakello, ohjelma ja muisti. Kortilta on mahdollista palauttaa tehdasparametrit kytkennällisesti (=Resetointi esim. salasanan unohtuessa)
  6.1 Kello
   Reaaliaikakellon tarkkuus on +/- 1s/vrk ja varakäyntiaika sähkökatkon aikana vähintään 7 vrk.
  6.2 Muisti
   Mittaustiedot ja ohjelmaparametrit talletetaan haihtumattomaan muistiin. Tuntitietojen tallennuskapasiteetti on vähintään 14 vrk.
  6.3 Indikointi
   LEDeillä ilmaistaan seuraavat toiminnot:
  • Ohjelma toimii normaalisti
  • Laitteessa vika joka estää rekisteröinnin tai tiedonsiirron (alarm)

7. Ohjelma

  Ohjelmapiiri sijaitsee prosessorikortilla ja on vaihdettavissa.
  7.1 Parametrointi
   Laite voidaan parametroida joko puhelinliitännän tai RS-liitännän kautta. Parametrointitasolle pääsy on suojattu salasanalla. Parametrointi tapahtuu PC:llä tietoliikenneohjelmalla, jolloin ei tarvita välttämättä erillistä parametrointiohjelmaa.
  7.2 Pulssirekisterit
   Jokaisella pulssituloksi parametroidulla sisääntulolla on kaksi rekisteriä: Talletusrekisteri ja hetkellisrekisteri.
  7.2.1 Talletusrekisteri
   Talletusrekisteriin kerätään kaikki talletusjakson aikana kertyneet pulssit. Talletusjakso on valittavissa seuraavista arvoista: 1...6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 ja 180 minuuttia.
  7.2.2 Hetkellisrekisteri
   Hetkellisrekisteriin talletetaan määriteltynä aikana (1...10 minuuttia) kertyneiden pulssien määrä ja ensimmäisen ja viimeisen pulssin välinen aika 10 ms:n tarkkuudella.
  7.3 Tilarekisteri
   Jokaisella tilatuloksi parametroidulla sisääntulolla on oma rekisteri, johon talletetaan tilamuutoksen ajankohta. Tilatulo voi olla vikaa ilmaiseva, jolloin tilamuutos ohjataan tapahtumalokiin.
  7.4 Tapahtumaloki
   Tapahtumalokiin talletetaan sata viimeistä tapahtumaa.
   Seuraavat tapahtumat talletetaan:
  • Jännitekatkon alkaminen ja loppuminen
  • Vikaa ilmaisevan tulon tilanmuutokset
  • Sisäisen kunnonvalvonnan havaitsemat viat
  • Parametrointitasolla käynti sekä yhteystapa
  • Kellonaikaa asetettu yli asetellun rajan
  • Tapahtumista talletetaan:
  • Tapahtuman järjestysnumero
  • Tapahtuman aika
  • Tapahtumakoodi joka ilmaisee tapahtuman
  • Lisäinformaation esim. paljonko kelloa on siirretty tai minkä kanavan tilatulon muutos aiheuttanut tapahtuman

7.5 Ulostulorele

  Rele voidaan parametroida:
  • Pulssien väli on valittavissa alueella 1...180 minuuttia
  • Pulssin pituus on valittavissa alueella 0,04...60 sekuntia

Image 01