VSS-2000
Väestöhälyttimien ohjausjärjestelmäVSS-2000 sisältää kokonaisratkaisun suurtehohälyttimien ohjaamiseen.
Toimitukseemme sisältyy suunnittelu, laitteiden valmistus, asennus sekä käyttöhenkilökunnan monipuolinen koulutus.

Kun järjestelmältä vaaditaan luotettavuutta ja monipuolisia toimintoja valinta on VSS-2000 väestöhälyttimien ohjausjärjestelmä

VSS-2000 valvomolaitteisto muodostuu PC:sta ja siihen liittyvistä liikennöintiyksiköistä ja ala-asemista.
Valvomo-ohjelmisto perustuu Windows NT moniajokäyttöjärjestelmään,
jossa grafiikka- ja käyttäjäliittymä toteutetaan Wonderware In Touch -valvomo-ohjelmistolla.
Windows-pohjaisena järjestelmä voi liittyä PC-verkkojen kautta laitoksen muihin järjestelmiin.

Ala-asemien viestiyhteytenä voidaan käyttää mm. kiinteää lankayhteyttä, Tetraverkkoa (Virve) tai molempia, jolloin toinen toimii varayhteytenä.

Normaalien ohjauksien lisäksi järjestelmään voidaan lisätä karttapohjaiset asemanäytöt osoitteineen.
Puheohjauksia varten on järjestelmässä "puheviestiarkisto", josta voidaan hiirellä "klikkaamalla" valita kulloinkin sopiva puheviesti. Esimerkiksi "Tämä oli kokeilumerkki, eikä edellytä väestöltä suojaustoimenpiteitä".

Hälytintoiminnot

  Hälyttimien valinta
  • koko kaupunki
  • yksi tai useampi suojelupiiri
  • yksittäiset hälyttimet
  • kaikki edellämainitut yhdistelmät
  Ääniohjaukset
  • esiäänitettyjen viestien äänitys ja esikuuntelu
  • esiäänitettyjen viestien lähetys valituille hälyttimille
  • suorat mikrofoniin puhutut viestit suoraan
  • yksittäisille hälyttimille tai valittuun ryhmään
  Raportointi
  • suoritetut hälytystoiminnat
  • toteutumattomat hälytystoiminnat
  • osittain toteutuneet hälytystoiminnat
  • häiriöhälytykset, viestiverkon hälytykset
  Hälyttimien huolto- ja vikavalvonta
  • hälyttimen vahvistimen kunnonvalvonta
  • viestiyhteyksien toimintatilan valvonta
  • (yhteyskatkosten lukumäärälaskuri)
  • hälyttimien tehonsyötön valvonta
  • hälyttimen sijoituspaikan kulunvalvonta
  • ala-aseman ohjausyksikön loki
  • (tallettaa 500 viimeisintä tapahtumaa)

Image 01